Loading...
Home 2017-12-03T10:04:56+00:00

Missió

Reunir sensibilitats culturals amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs), les ciències socials, la lingüística, la biomedicina, l’arquitectura i la urbanística, l’art, l’educació, i per damunt de tot, les persones. OMuses ofereix la mediació entre totes per crear espais d’ànima. Del que es tracta és de comunicar una manera d’entendre el patrimoni, els llocs i les peces d’art que són, per damunt de tot, els espais de la democràcia.

menjarEl valor afegit d’OMuses recau en el sentit de l’olfacte com a eina de comunicació. OMuses pretén donar visibilitat a les olors per aconseguir un compromís emocional amb el visitant d’un entorn cultural, i perquè vol que l’experiència cultural romangui en la memòria el major temps possible. D’aquesta manera OMuses crea i treballa els Dispositius Modulars Sensorials Olfactius: és l’estratègia de la integració o accessibilitat sensorial.

El patrimoni cultural sempre és evocació olfactiva

Convertim topografies en “topo-hologrames olfactius”, és a dir en topofílies i/o topofòbies; o dit d’una altre manera en “TopOlofílies i TopOlofòbies o TopoOlogrames“, llocs amb ànima que recullen la identitat a través de l’evocació olfactiva.

Serveis

Olors Culturals Representatives
OM/Identitat-Memòria

Museus etnogràfics/ecomuseus, històrics, de la memòria, la ciència i la tècnica…

Centres de Cultura Contemporània: praxis clínica de les infermeres, forenses, bombers; dels miasmes a la digitalització.

OM/CSD: d’ara endavant “Capacitats Sensorials Diferents”: algunes persones amb discapacitat auditiva i visual comencen a parlar d’elles mateixes utilitzant aquest concepte, en comptes de persones amb “discapacitat” o la ja incorrecte “diversitat funcional”. En tot cas, és un canvi de concepte que proporciona obertura de mires per a la investigació cognitiva relacionada amb l’ambient i l’espai. A més, el concepte és adient i útil per a OMuses. És tracta de repensar itineraris comunicatius per a persones amb CSD en centres patrimonials i gràcies a elles i ells.

Helen Keller

Com s’orienta una persona cega?, i cega i sorda?

Olors Culturals Abstractes
OM/Etnografia-OM/Recerca

TopOlofílies i TopOlofòbies Urbanes: projecte de recerca que s’emmarca dins el museu i que tanmateix s’exposa fora d’ell.

Podem intercedir des del procés per crear una “Biblio-Osmoteca” i en un ecosistema cultural determinat com el mediterrani?

Recerca, entre l’Antropologia Cultural i l’Art. Sistemes de classificació olfactiva en el món.

Olors Culturals Abstractes i Representatives
OM/Art

Treball des dels processos creatius poètics, realització de “carpetes i/o caixes didàctiques olfactives”.

Olors Culturals Representatives-Salut
OM/Teràpia

Medicina terapèutica treball que es realitza amb “carpetes i/o caixes didàctiques” i amb els familiars.

Com?

Mètodes

Dispositius Modulars Sensorials Olfactius / Mòduls Tradicionals

Gràcies a la Recerca Aplicada: treball des del mètode “tecno-auto-etnogràfic col·laboratiu”, treballs analítics i sistèmics com a instruments de generació d’hipòtesis que proporcionen instruccions o reptes als museòlegs, als dissenyadors, als desarrolladors, als enginyers, als consumidors, als investigadors de mercats, als emprenedors…

Tecnologia en proves “oNotes 2.0.”

A qui?

A Totes les Persones

Als Centres Culturals que custodien el patrimoni

Als Col·lectius relacionats amb les persones amb “discapacitat” auditiva i/o visual

A les Fundacions que tenen cura i investiguen les malalties degeneratives neuronals

Equip

Promotora

Artista plàstica, Antropòloga Cultural i Museòloga; una dimensió que proporciona a l’emprenedoria un mètode d’observació, una estratègia a utilitzar que m’involucra professionalment en objectius acadèmics però també poden ser objectius d’aplicació i debat en el camp de la comunicació i la formació d’aptituds en el camp i especialització del patrimoni i la museologia.
Per aquest motiu la implicació dels coneixements que proporciona l’etnografia és necessària, al meu criteri, per proporcionar eines conceptuals i metodològiques al tractament pluridisciplinari que requereix el nostre món; siguen els serveis museogràfics la plataforma idònia.
En efecte, la museografia una forma i eina per comunicar amb continguts més vindicatius cap a les persones, dotant-me d’eines per imaginar i produir espais col·lectius, amb tècniques basades en l’objectivitat, la intel·ligència i la dialèctica rigorosa, amb tot, per uns escenaris comuns i creïbles.

Meritxell Virgili Arumí

Serveis didàctics – Maria Feliu i Torruella – Educació i museus, didàctica patrimonial, projectes museogràfics, especialment interessada en el món artístics; professora del Màster en Gestió del Patrimoni i la Museologia.

Professional dels serveis museogràfics i planimetries – Daniela Longobardi – Arquitecte i Museòloga – Sistema CAD / CAM -.

Sota el paraigües de l’Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA): grup de recerca aplicada en tecno-antropologia / autoetnografies col·laboratives – Colobrans, J., Murcia, S., Nieto, C., Navarro, T., Virgili, M. (I+D+i – Big/Small Data).